R

Profile posts Latest activity Postings About Post areas

  • Hei,

    Ser du liker WW2 og flyvning. Kanskje du er interessert i boken om Finn Thorsager? Han fløy Gladiator og Spitfire under krigen. Du kan bestille boken og lese mer på Gladiator - Finn Thorsager - fra jagerpilot til flykaptein - Boken om Finn Thorsager

    :)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…