Translate please!

Ad: This forum contains affiliate links to products on Amazon and eBay. More information in Terms and rules

It is in Czech language."letadla planky"= drawings of aircrafts ( as I remember).I think you should ask Pisis for more info.
 
Confirming that, Wurger, scracth one point. :)

Letadla - plánky I.

Jsou většinou naskenovány z originálních předloh. Některé plánky jsou převzaty z časopisů, ale hodně starých čísel. Doufám že tím neporušuji žádný autorský zákon. Tyhle stránky jsou čistě nekomerční.

=

Aircraft - Drawings pt.1

These are usually scanned from originals. some drawings are re-taken from magazines - but very old volumes. I hope I'm not breaking any copyrights. This website is purely non-commercial.

Interesting site, by the way.

:D
 

Users who are viewing this thread

Back